ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2566
06|11|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
20|10|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566
07|09|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
08|08|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
11|07|2566
  เผยแพร่ข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 และ ครั้งที่ 7/2566
10|07|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2566
23|06|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2566
09|05|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2566
10|04|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2566
08|03|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2566
08|03|2566
  เผยแพร่ข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2566
23|02|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2566
10|01|2566
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2566
19|12|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2566
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2565
16|11|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2565
19|10|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2565
10|10|2565   เผยแพร่ข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2565
05|09|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2565
08|08|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2565
04|07|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2565
02|06|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2565
20|05|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2565
13|05|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2565
10|03|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2565
07|02|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2565
19|01|2565
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2565
03|12|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2565
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2564
16|11|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 13/2564
11|10|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2564
07|09|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2564
10|08|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2564
06|07|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2564
08|06|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2564
13|05|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2564
07|04|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2564
11|01|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2564
18|12|2564
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2564
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2563
10|11|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 13/2563
19|10|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2563
15|09|2563
  เผยแพร่ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2563
15|09|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2563
10|08|2563
  เผยแพร่ข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2563
10|08|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2563
03|08|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2563
28|07|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2563
28|06|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2563
28|05|2563
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2563
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2562
03|12|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2562  
22|10|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2562  
27|09|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2562  
06|09|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2562  
29|05|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2562  
24|04|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2562  
27|03|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2562  
08|03|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2562  
22|02|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2562  
15|01|2562
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2562  
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2561
16|11|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2561  
29|10|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2561  
01|10|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2561  
27|08|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2561  
31|07|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2561  
03|07|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2561  
28|05|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2561  
30|04|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2561  
20|03|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2561  
26|02|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2561  
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
08|02|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2561  
03|01|2561
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2561  
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2560
25|10|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 14/2560  
25|09|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 13/2560  
24|08|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2560  
09|08|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2560  
24|07|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2560  
09|06|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2560  
10|04|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2560  
14|03|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2560  
16|01|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2560  
16|01|2560
  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2560  
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2559
29|11|2559
21|09|2559
21|08|2559
21|07|2559
13|06|2559
17|05|2559
29|04|2559
19|03|2559
15|02|2559
15|01|2559
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2558
30|10|2558
28|09|2558
25|08|2558
27|07|2558
25|05|2558
24|03|2558
04|01|2558
22/12/2558
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2557
24พ.ย.2557
13ส.ค.2557
07ก.ค.2557
05พ.ค.2557
28เม.ย.2557
04เม.ย.2557
20ก.พ.2557
10ก.พ.2557
10ก.พ.2557
9ม.ค.2557
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2556
19พ.ย.2556
23ก.ย.2556
11ก.ย.2556
25ก.ค.2556
27มิ.ย.2556
31พ.ค.2556
30เม.ย.2556
1เม.ย.2556
5มี.ค..2556      
8ก.พ.2556      
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2555
24ธ.ค..2555      
3ธ.ค..2555      
7พ.ย.2555      
3ต.ค.2555      
7ก.ย.2555      
31ก.ค.2555      
2ก.ค.2555      
17พ.ค.2555      
1 พ.ค. 2555
18 เม.ย. 2555
15 ก.พ. 2555
   แจ้งการเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2555 
13 ม.ค. 2555
15 ธ.ค. 2554
 
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2554
17 พ.ย. 2554
29 ก.ย. 2554
9 ก.ย. 2554
19 ก.ค. 2554
10 มิ.ย. 2554

18 พ.ค. 2554

25 เม.ย. 2554

25 เม.ย. 2554

11 ก.พ. 2554

27 ม.ค. 2554

21 ธ.ค. 2553

   
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2553

29 พ.ย. 2553

5 พ.ย. 2553

4  ต.ค. 2553
26 ส.ค. 2553
4  ส.ค. 2553
11  ส.ค. 2553
10  พ.ค. 2553
20 เม.ย. 2553
11 มี.ค. 2553
11 มี.ค. 2553  
15 ก.พ. 2553
14 ม.ค. 2553
15 ธ.ค. 2553
   
 ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  ปี  2552
5 พ.ย. 2552
12 ต.ค. 2552
25 ก.ย. 2552
6 ส.ค. 2552